• Zdalna Szkoła +

    •  
      
      
      
      

     KOLEJNE 182 MLN ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU "ZDALNA SZKOŁA+"


     Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakłada się szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występujących po stronie placówek oświatowych oraz uczestników systemu oświaty, uniemożliwiających skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia, a także podniesienia jakości świadczenia usług OSE. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

     Wartość projektu: 182 138 000,00 zł

     Wartość dofinansowania UE: 182 138 000,00 zł

     Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

     Nabór wniosków trwa do 30 września 2020r.

     Aby usprawnić dalszą realizację projektu #zdalnaszkoła przygotowaliśmy informator, który jest kompendium wiedzy dla gmin i powiatów, jak postępować na każdym etapie konkursu.

     InformatorZdalnaPlus.pdf