• Numery kont

    • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY SZKOLNE: 
     WPŁATY TYLKO PRZELEWEM
     Prosimy o pilnowanie terminu wpłat.
     Nr Konta 75 1020 1752 0000 0102 0231 2692
     W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

      

     Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto
     RADY RODZICÓW:

     Nr Konta 97 1020 1752 0000 0802 0170 4345
     Serdecznie dziękujemy :-)

      

     STOWARZYSZENIE "Dobra szkoła":

     ul. Urocza 4; 82-300 Elbląg
     Bank Millenium 
     Nr Konta 20 1160 2202 0000 0003 2877 6512
     z dopiskiem DOBROWOLNA WPŁATA na konto Stowarzyszenia "Dobra szkoła"