• Numery kont

        • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY SZKOLNE: 
          WPŁATY TYLKO PRZELEWEM
          Prosimy o pilnowanie terminu wpłat.
          Nr Konta 75 1020 1752 0000 0102 0231 2692
          W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

           

          Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto
          RADY RODZICÓW:

          Nr Konta 97 1020 1752 0000 0802 0170 4345
          Serdecznie dziękujemy :-)

           

          STOWARZYSZENIE "Dobra szkoła":

          ul. Urocza 4; 82-300 Elbląg
          Bank Millenium 
          Nr Konta 20 1160 2202 0000 0003 2877 6512
          z dopiskiem DOBROWOLNA WPŁATA na konto Stowarzyszenia "Dobra szkoła"