• Laboratoria Przyszłości

    • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech

     Celem jest  stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

      Laboratoria Przyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt, który umożliwia rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM  (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

     Dzięki takiemu wyposażeniu szkoły dzieci  będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności manualnych i technicznych,  myślenia matematycznego,  stosowania TIK, pracy zespołowej, dobrej organizacji pracy.

      Nasza szkoła otrzymała  wyposażenie zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Wzbogaciła się między innymi w drukarki i długopisy 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania, roboty, mikroskopy, meble do pracowni, konstrukcyjne klocki Lego. Doposażyliśmy pracownię techniczną i biologiczną. Kwota doposażenia szkoły wynosi 224 100,00zł.

     Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do realizacji zagadnień programowych na różnych przedmiotach w naszej szkole. Uatrakcyjni  zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, biologii, matematyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.

     Wrzesień 2022 - fotorelacja