• Stowarzyszenie Dobra Szkoła

    • Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
     ponieważ wszelkie dobro, które dajemy
     zatacza koło i wraca do nas

     /F.Edwards/


     STOWARZYSZENIE "DOBRA SZKOŁA"

     Działalność dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą szkoły wspiera finansowo, powołane w 2017 roku Stowarzyszenie "Dobra szkoła". Jej zaistnienie wynikło z konkretnych potrzeb środowiska rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu. Stowarzyszenie założyli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu. Stowarzyszenie nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie umożliwia realizację płatnych dodatkowych zajęć edukacyjnych (lekcje przedmiotowe, zajęcia sportowe i inne). Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z dodatkowych zajęć. Prezesem stowarzyszenia jest p. Katarzyna Koronowska.

       

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

     • zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych,
     • dofinansowywanie działalności kół naukowych i zainteresowań,
     • dofinansowywanie i organizację wypoczynku zimowego i wakacyjnego dzieci i młodzieży,
     • wszechstronną pomoc materialną dla dzieci z rodzin ubogich,
     • dofinansowywanie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej,
     • rozwój sportu i turystyki,
     • doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia nauczycieli i rodziców pod kątem realizacji reformy oświaty.

      


     Informacja dla rodziców wpłacających darowizny na rzecz stowarzyszenia.
     Dane do przelewu:
     Stowarzyszenie "Dobra szkoła"; ul. Urocza 4; 82-300 Elbląg

     Bank Millenium 20 1160 2202 0000 0003 2877 6512

     z dopiskiem DOBROWOLNA WPŁATA na konto Stowarzyszenia "Dobra szkoła"

      
      

     Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspólnie wspierać dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu w ich nowych zadaniach, wyzwaniach, mających wpływ na całe przyszłe ich życie. Razem będzie nam łatwiej.
     Za wszelką pomoc dziękujemy!