• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    • REKTUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

     Informacje ogólne:

     Ósmoklasiści staną przed ważnym wyborem szkoły ponadpodstawowej. To trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja, która może zaważyć na całym późniejszym życiu.

     Aby ułatwić wybór dalszego kierunku kształcenia, wzorem lat ubiegłych  przygotowany został informator zawierający szczegółowe dane o szkołach ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Informacje te zostały zebrane i usystematyzowane po to, aby służyć pomocą w wyborze szkoły dostosowanej do zdolności, predyspozycji i indywidualnych zamierzeń uczniów.

     Kliknij tutaj --> zapoznaj się z INFORMATOREM

     Absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować naukę w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia.

     Elbląskie szkoły zawodowe oferują kształcenie w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, gwarantują bardzo dobre warunki nauki oraz świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną. Kształcenie praktyczne na wielu kierunkach odbywa się w profesjonalnie wyposażonym Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej oraz w kilkudziesięciu zakładach pracy. W ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej uczniowie mogą zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe na zagranicznych rynkach pracy.

     Mamy nadzieję, że informator będzie dobrym przewodnikiem, a także wsparciem w podjęciu właściwej decyzji życiowej. Pozwoli wybrać szkołę, która spełni Wasze oczekiwania i marzenia oraz da szansę na realizację własnych zainteresowań i możliwości. 

      

     Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną

     https://rpp.eped.pl/