• Warto czytać!

    • Warto czytać!

     Czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności, jaką musi opanować każde dziecko. Na czytaniu opiera się praktycznie cała nauka szkolna dziecka. To także podstawa społecznego komunikowania się i rozwoju umysłowego. Z dużą pewnością można przewidywać, że dziecko, które tej umiejętności nie opanuje dobrze w pierwszych latach nauki, będzie miało trudności w dalszej edukacji – z każdym przedmiotem szkolnym.

     Przedstawiamy kilka propozycji, tak aby nauka czytania była ciekawa i skuteczna:

     • w czasie drogi do domu zachęć dziecko do czytania nazwy ulic, nazwy sklepów lub szyldów reklamowych;

     • poproś dziecko o znalezienie i odczytanie w tekście na przykład 5 zdań. Przypomnij dziecku, że zdanie zaczyna się zawsze wielką literą a kończy kropką, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania;

     • poproś dziecko o znalezienie w tekście części mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki);

     • poproś dziecko o znalezienie w tekście wyrazów z wybraną trudnością ortograficzną (ó, u, rz, ż, ch, h itp.);

     • pokaż dziecku plan miasta, poproś o przeczytanie i zapamiętanie jak najwięcej nazw ulic;

     • korzystając z mapy przeczytajcie 10 miast, które znajdują się w pobliżu Waszej miejscowości;

     • poszukajcie ukrytych wyrazów w tekstach (np. lokomotywa - motyw);

     • użyj wskaźnika- linijki, narzędzia pisarskiego podczas czytania, wskazuj dziecku co ma przeczytać;

     • podzielcie tekst i czytajcie razem z dzieckiem na zmianę, po jednym zdaniu albo po wersie;

     • wykorzystuj codzienne sytuacje do treningu czytania na przykład dziecko czyta przepis na wasze ulubione ciasteczka, czyta list od Ciebie (tak! pisanie listów do dziecka to świetna zabawa i motywacja do czytania);

      

     PAMIĘTAJ!

     Wspólne, codziennie, głośne czytanie niesie za sobą korzyści zarówno dla dziecka i dla rodziców. Ta aktywność emocjonalno-inetelektualna oparta na zabawie, zapamiętywaniu, porozumiewaniu się, tworzeniu, fantazjowaniu, odrywaniu własnych myśli, wartości i marzeń - daje wymierne pożytki całej rodzinie.

     W załącznikach znajdziecie Państwo ćwiczenia ułatwiające zbawy z czytaniem:

     Ćwiczenie 1

     Tekst do czytania ze zrozumieniem

     Zabawy na spostrzegawczość