• Eksperyment edukacją przyszłości

    • Eksperyment edukacją przyszłości - projekt trwa do końca grudnia 2019r.
      
      

     W marcu 2018r.rozpoczęto proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w związku z realizowanym w elbląskich 17 szkołach podstawowych projektem pt. Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych dorozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas VII rozpoczęto 08.10.2018r.
     W projekcie bierze udział 48 uczniów (24K, 24M), 10 rodziców (5K, 5M) oraz 6 nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym.
     Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno- przyrodniczych.