• Wolontariat

    • Szkolne Koło Wolontariatu

     Każdego roku nasi młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność Koła skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek, loterii, aukcji) na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych. Co roku uczestniczymy w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

     Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu uczy nasze dzieci otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię. Mają również możliwość nauczenia się zasad planowania i przygotowywania rozmaitych, często bardzo złożonych przedsięwzięć. Wolontariat to bowiem nie tylko pomaganie, lecz także nauka dojrzałości.

     Skład naszego Koła stale zmienia się. Każdego roku przystępują do niego nowi uczniowie z klas czwartych, zastępując tych, którzy opuszczają naszą szkołę. Zawsze możemy liczyć na wsparcie rodziców, którzy chętnie poświęcają swój czas, aby wspomóc naszych młodych wolontariuszy w ich pracy.

     Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest pani Marta Wasiukiewicz.