• Dyrekcja

    • mgr Beata Giedrojć - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu
     mgr Urszula Bazylczyk - wicedyrektor szkoły

     mgr Aleksandra Nowik - wicedyrektor szkoły