• Samorząd Uczniowski

    • Samorząd Uczniowski
     2020/2021

     Uczeń jest najważniejszy. Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. W każdym uczniu drzemie jakiś talent. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój i sukces każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.

     Przewodnicząca SU jest: 
     Zastępca przewodniczącej jest: 
     Opiekunem SU klas I-III jest: pani Alicja Rudnicka

     Opiekunem SU klas IV-VIII jest: pani Urszula Kołtek
     Rzecznikiem Praw Ucznia jest: pani Marta Wasiukiewicz