• Doradztwo zawodowe

    • DORADZTWO ZAWODOWE

     W naszej szkole organizujemy zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII. Zajęcia te zapewniają uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
     Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji podejmowanych wyborów. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
     Zajęcia doradztwa zawodowego obejmują indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

      

      

     Barometr zawodów 2019 - powiat elbląski i miasto Elbląg 

     BAROMETR ZAWODÓW 2019
     Barometr zawodów stanowi jednoroczną prognozę zapotrzebowania na zawody w Elblągu i powiecie elbląskim; opracowanie przygotowywane jest corocznie przez PUP w Elblągu.
     Barometr prezentuje 3 grupy zawodów:
     Deficytowe - jest to grupa zawodów, na które jest znaczne zapotrzebowanie na rynku pracy (dużo ofert dotyczących możliwości zatrudnienia i mała liczba osób posiadających kwalifikacje spełniające wymagania pracodawcy);
     Zrównoważone - liczba ofert jest zbliżona do liczby chętnych poszukujących pracy w danym zawodzie.
     Nadwyżkowe - liczba miejsc pracy jest mniejsza w stosunkudo liczby chętnych poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.

     Jak wybrać zawód?